Skip to main content

Rhowch eich esgidiau dawnsio ymlaen ac ymweld â Chastell Cas-gwent y penwythnos hwn, wrth inni ddysgu am esblygiad dawns, o’r ffars ganoloesol i ddawnsiau llys Ffrainc o’r 17eg ganrif.

Gydag arddangosiadau a gweithdai cyfranogiad y gynulleidfa drwy gydol y penwythnos, mae hwn yn ddigwyddiad hwyliog a rhyngweithiol i’r teulu cyfan!

 

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 27 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Sul 28 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£10.00
Teulu*
£31.90
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£7.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£9.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cas-gwent