Skip to main content

Ymunwch â ni am ddiwrnod o Hwyl Ganoloesol gyda’r grŵp Princes Retinue Medieval Living History!

Bydd ganddyn nhw saethyddiaeth, sioeau ymladd a gwersyll canoloesol.

Hefyd - byddwch yn greadigol a mwynhewch ddetholiad o grefftau bwrdd i blant ar thema’r oesoedd canol.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 24 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sul 25 Awst 2024
10:00 - 16:00
Llun 26 Awst 2024
10:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.90
Teulu*
£18.90
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£4.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.70

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Dinbych