Skip to main content

Comedi ddychanol, i’r teulu cyfan, llawn rhialtwch a thensiwn gwleidyddol. Dewch i chwerthin, a dysgu rhywfaint, am hanes rhyfelgar coch a chroch y 1400au.

Tocynnau ar werth yma - Tocynnau digwyddiad Mewn Cymeriad oddi wrth TicketSource. 


Prisiau

Tocynnau
Categori Price
Oedolion
£12
Dan 16
£8
Teulu
£35
Dan 5
Am ddim

Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 23 Medi 2023
17:30 - 19:30
I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Caernarfon