Skip to main content

Ymunwch â’r pypedwyr Cymraeg, Owen Glynne Davies, Naomi Doyle a Jo Munton wrth iddyn nhw ddod â chymeriadau eclectig campwaith Dylan Thomas gyda phypedau. Dewch am dro drwy’r dref dawel, ar hyd y strydoedd cerrig, a’r borfa sy’n tyfu ar fryn Llareggub, a’r cyfan yn cael eu suo i gysgu gan y cwch pysgota yn ymsymud ar wyneb y dŵr. Dim ond chi fydd yn gweld breuddwydion a mynd a dod y dref bypedau fach hon.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.

 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 17 Meh 2023
11:00 - 16:00
Sul 18 Meh 2023
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.00
Teulu*
£16.30
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£3.60
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Talacharn