Skip to main content

Sesiynau byr, hwyliog o ganeuon a straeon yn y castell, wedi’u hysbrydoli gan ei llên gwerin a’i hanes.

Ymunwch â storïwyr arobryn am ddeuddydd o straeon a chaneuon; cewch hwyl a chyfle i ddysgu rhai caneuon, rhigymau ac ymadroddion Cymraeg!

Dewch i brofi diwylliant rhyfeddol Cymru drwy’r traddodiad llafar, yn y ddwy iaith yng Nghymru.

Mae’r sesiynau wedi’u hanelu at wahanol lefelau o brofiad gyda Chymraeg (gan gynnwys dim!) ac fe’i cynhelir drwy gydol y dydd gan ddechrau am 11am a’r sesiwn olaf am 3pm. Bydd pob sesiwn tua 20 munud o hyd.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Iau 17 Awst 2023
11:00 - 16:00
Gwen 18 Awst 2023
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.70
Teulu*
£28.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd
 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Harlech