Skip to main content

Dewch i Gastell Cas-gwent y penwythnos hwn i weld a oes gennych chi'r sgiliau i fod yn ddigrifwr canoloesol!

O jyglo â diablo, i droelli platiau a cherdded ar hyd rhaff dynn, bydd ein digrifwr Juggling Jim wrth law i ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddiddanu arglwydd ac arglwyddes canoloesol, ynghyd â'u gwesteion pwysig!

Mae hwn yn weithgaredd galw heibio. Does dim angen archebu lle.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 20 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Sul 21 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£10.00
Teulu*
£31.90
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£7.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£9.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cas-gwent