Skip to main content

Ymunwch â llwybr ar thema Calan Gaeaf am ddiwrnod o hwyl a braw di-ben-draw!

Ewch ar hyd ein llwybr brawychus drwy erddi’r castell dros gyfnod Calan Gaeaf. Bydd gwobrau i’r 100 plentyn cyntaf sy’n cwblhau’r her. Dilynwch y llwybr brawychus er mwyn atal y wrach rhag bwrw swynion!

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.80
*Teulu
£16.80
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.60

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18