Skip to main content

Dewch draw i Gastell Biwmares i gwrdd â’r adar ysglyfaethus. Cewch gyfle i wneud crefftau a pheth bwydo adar.

Bydd cyfle hefyd i ddysgu mwy am yr adar ysglyfaethus rhyfeddol hyn a’u hanes.   Bydd arddangosfeydd hedfan rhyngweithiol yn ystod y dydd ynghyd â sgyrsiau am yr adar ysglyfaethus a chyfle i afael yn un o’r adar rhyfeddol hyn. Bydd gweithgareddau creu a chadw crefftau i blant.

Bydd y RSPB hefyd yn cynnal sgyrsiau am fywyd gwyllt lleol. 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18