Skip to main content

Dewch i weld ein trigolion naturiol a’n hymwelwyr amgen – y rhai sy’n byw gyda ni ac o’n cwmpas ni, ond sydd prin yn cael eu gweld.

Dewch ar daith o gwmpas Llys Tretŵr gyda’r nos a chewch fod yn rhan o’n tîm ymchwilio, gyda help y naturiaethwr lleol Michael Kilner. Pa rywogaethau sydd yma? Beth maen nhw’n ei fwyta? Ble maen nhw’n mynd yn ystod y dydd?

Bydd y Ceidwad yn egluro hanes y safle yn ystod y 900 mlynedd diwethaf.

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Oedolyn
£4.00
Plentyn
£2.00