Skip to main content

Dewch draw i un o’n Prynhawniau Crefft Hafaidd, a dathlu’r anifeiliaid fferm gwych sy’n byw ger yr Abaty.

Rydyn ni wrth ein bodd â’r anifeiliaid fferm sy’n byw ger yr Abaty. Byddwn ni’n paentio neu’n lliwio mygydau a chylchoedd allwedd eich hoff anifeiliaid fferm, yn ogystal â gwneud crefftau eraill i fynd adref gyda chi.

Digon o hwyl!


Prisiau

Category
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18