Skip to main content

Wrth i Gwenllian, tywysoges ryfelgar Cymru, arwain ei byddin a’i meibion mewn brwydr waedlyd yn erbyn milwyr yr Arglwydd Normanaidd, Maurice de Londres, rhaid i ymwelwyr ddewis pa ochr i ymuno â hi. Yn y perfformiad byw hwn, a fydd yn datblygu gydol y dydd, bydd ymwelwyr yn cael eu trawsgludo i’r flwyddyn 1136 lle byddant yn amddiffyn eu harweinydd ac yn cyfrannu at frwydr epig.

11.30am - Sgyrsiau gwarchae

12pm - Gwenllian yn cyrraedd

2pm - Y Frwydr

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Oedolyn
£4.20
Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40