Skip to main content

Codwyd Neuadd Bentref Llanddewi Ysgyryd yn 1875.  Yn 1998 cafod ei wneud yn adeilad rhestredig Graddfa 2 oherwydd ei bod yn esiampl anghyffredin o adeilad tun parod ‘Tin Tabernacle’. Yn Eglwys Canoloesol Dewi Sant, dim ond y tŵr sydd ar ôl, wedi gwaith adnewyddu yn 1879 mewn arddull Fictoraidd Gothig o garreg leol.  O’r eglwys gynharach, ceir Arfau Brenhinol y Frenhines Fictoria, sef beddfaen Canoloesol ar waelod croes bregethu'r fynwent.  Mae St David yn cynnwys esiampl arbennig o organ W.G. Vowles, adeiladwyd yn 1882, a’i hadnewyddu yn 2001.

Penwythnos Gŵyl y Pentref (13 – 15 Medi) gyda noson ‘Jar Jin’ (cyfle i glywed hanes y ddiod a’i phrofi yn y Neuadd Bentref 13 Medi 7.30pm. Tocynnau £15 yn cynnwys blasu a thamaid. (01873 859245/01873 268052); Cyngerdd gyda Chôr Meibion Sir Fynwy yn yr Eglwys 14 Medi 7.30pm. Tocynnau £10 i gynnwys gwydraid o win (01873 852722). Y neuadd a’r eglwys ar agor ar 14 ac 15 Medi 2.00pm – 4.30, gyda danteithion a te prynhawn, bwrdd gwerthiant, stondin blanhigion, tombola.  Mae arddangosfa o Ddynion Brain hefyd trwy gydol Penwythnos yr Ŵyl.

Neuadd Bentref Llanddewi Ysgyryd ac Eglwys Dewi Sant, Llanddewi Ysgyryd, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 8AW

Lleolir Neuadd Bentref Llanddewi Ysgyryd ac Eglwys Dewi Sant wrth B4521 ym mhentref Llanddewi Ysgyryd, tua 3 milltir o’r Fenni.  Ar ôl pasio’r Walnut Tree, parhewch ar hyd y ffordd ac i fyny ychydig.  Byddwch yn gweld y Neuadd Bentref werdd ar eich chwith wrth i’r ffordd wyro i’r dde. Y cod post yw NP7 8AW. Mae’r eglwys rhyw ychydig gannoedd o lathenni i fyny’r ffordd o’r neuadd. Mae digonedd o le i barcio wrth y neuadd ac wrth yr eglwys.

Mae mynedfa’r neuadd a’r eglwys yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.


Prisiau

Am Ddim