Skip to main content

Mae tŷ injan rhestredig gradd 2 sydd ag injan weindio a drwm yn ogystal â’r unig ben pwll sy’n dal mewn bodolaeth ym maes glo gogledd Cymru yng Nglofa Glanyrafon. Mae’r pen pwll yn heneb hynafol strwythurol ddynodedig.

Bydd gwirfoddolwyr o Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru yn agor y tŷ injan i’r cyhoedd ddydd Sul 29 Medi o 10am tan 4pm. Bydd teithiau o’r adeilad a’r iard, ffilmiau, sgyrsiau PowerPoint ac arddangosfeydd o offer glofaol ar y safle. Cynhelir gweithdy lampau drwy gydol y dydd gan y casglwr lampau Tony Jones.

Tŷ Injan Y Bers, Canolfan Fentergarwch Y Bers, Colliery Road, Rhostyllen, Wrecsam, LL14 4EG

Mewn car – O’r A483 cymerwch droad

Rhosllannerchrugog. Cymrwch yr A5152 tuag at Rostyllen gyda’r garej Esso ar y chwith. Trowch i’r dde i mewn i Colliery Road ger y garej DAF. Cymrwch y troad cyntaf ar y chwith cyn y tŷ injan ac mae maes parcio am ddim ar y chwith. Ewch i mewn drwy gât fechan gyferbyn â’r maes parcio.

Ar fws – Bae 1 Gorsaf Fysus Wrecsam Arriva Cymru – ar yr hanner awr o 10am yn cyrraedd Colliery Road ar ôl 11-13 munud. Mae’n rhaid newid unwaith ar y bws 1pm. (Cywir wrth gael ei gyhoeddi).   Mae graean ar y llawr y tu allan ond mae’n fflat yn bennaf. Nid yw llawr cyntaf y tŷ injan yn hygyrch i bobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn.


Prisiau

Am Ddim