Skip to main content

Dewch i gymryd rhan yn ein digwyddiad hebogyddiaeth a dysgu am yr adar ysglyfaethus, urddasol a godidog hyn!

Cewch weld amrywiaeth o wahanol rywogaethau, gan gynnwys hebogau, eryrod a fwlturiaid. 

Gallwch siarad â’r arbenigwyr, cymryd rhan, a mwynhau’r arddangosfeydd hedfan yn ystod y dydd

Diwrnod gwych i’r teulu i gyd! 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18