Skip to main content

Treuliwch orig gyda’r Hanesydd Cilgerran! Cyfle i ddarganfod mwy am y safle rhyfeddol hwn gan ddyn sy’n caru hanes y lle lawn cymaint â ni.

Bydd yr hanesydd, Glen Johnson, yn cynnig taith a sgwrs dywys o gwmpas y castell. Bydd yn archwilio'r olion ac mae ganddo ddigon o hanesion — bydd hyn i gyd yn dod â'r castell a'i drigolion yn fyw.

Cewch ddysgu mwy am stori'r castell a deall sut a pham yr adeiladwyd y castell, sut beth oedd bywyd yma, a sut mae'r castell yn rhan o hanes lleol a chyd-destun ehangach hanes Cymru.

Teithiau am 11am a 2pm.

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18