Skip to main content

Rydyn ni a Thrafnidiaeth Cymru wedi dechrau cydweithio i gynnig — 2 docyn trên am bris 1 tocyn mynediad i’n safleoedd wedi’u staffio i’r sawl sy’n teithio i safleoedd Cadw ar drên — gan gefnogi pobl sy’n teithio i’n safleoedd yn gynaliadwy.

Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw dangos eich tocyn trên dilys pan fyddwch yn cyrraedd y safle a chewch y tocyn rhataf am ddim.

Telerau ac amodau

 • cymhwysedd: Mae'r Cynnig yn agored i bob oedolyn 18 oed neu hŷn
 • mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo neu newid yr Hyrwyddiad neu'r Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg cyn i'r cyfnod hyrwyddo ddod i ben. Mae'r cynnig ar gael i unrhyw un sydd wedi teithio ar y trên i unrhyw un o'r 20 o safleoedd Cadw â staff a restrir sydd â thâl mynediad
 • rhaid i'r tocyn trên fod yn ddilys ar gyfer y diwrnod hwnnw. Gall hyn gynnwys tocynnau tymor dilys, tocynnau dwyffordd, tocynnau dwyffordd agored, tocynnau wythnosol, tocynnau crwydro, carnet/multiflex a thocynnau y tu allan i'r cyfnod brig. Bydd tocynnau ar ffonau symudol a derbynebau hefyd yn cael eu derbyn
 • bydd tocynnau ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn rhai Trafnidiaeth Cymru hefyd yn cael eu derbyn, ond nid yw'r cynnig yn cynnwys rheilffyrdd treftadaeth na hamdden
 • bydd y tocyn yn galluogi un unigolyn i gael mynediad am ddim, ac mae angen rhagor o docynnau trên dilys ar gyfer grwpiau dros ddau
 • ddim yn ddilys ar y cyd ag unrhyw gynnig arall.
 • hyrwyddwr:
  Cadw
  Llywodraeth Cymru, Ty’r Afon, Heol Bedwas, Caerffili. CF83 8W

Mae’r Cynnig yn berthnasol i’r safleoedd Cadw canlynol:

*Nid yw’r safleoedd canlynol a reolir ar y cyd yn gynwysedig:
Castell Carreg Cennen, Castell Dolwyddelan, Amgueddfa Cerrig Margam a Chastell Weble.